GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


TEŞVİKİYE MAH. HÜSREV GEREDE CAD. NO: 78 A ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren THE SPACE TEKSTİL TASARIM VE MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ Mecidiyeköy V.D. 8430679753 bu sözleşmede THE SPACE TEKSTİL TASARIM olarak anılacaktır.

THE SPACE TEKSTİL TASARIM kullanıcının siteyi işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda  THE SPACE TEKSTİL TASARIM gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

THE SPACE TEKSTİL TASARIM, gizli bilgileri hizmetlerimizi sunma, pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçme, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek profilleme, sipariş takibi, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan iş ortakları ve tüm THE SPACE TEKSTİL TASARIM iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir. THE SPACE TEKSTİL TASARIM kullanıcılarının kişisel verileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

THE SPACE TEKSTİL TASARIM, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde gizli bilgileri paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, THE SPACE TEKSTİL TASARIM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. THE SPACE TEKSTİL TASARIM dahilinde başka sitelere link verilebilir, yönlendirme yapılabilir. THE SPACE TEKSTİL TASARIM, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir.

 

Kişisel Veriler

Kullanıcının ve müşterilerinin kişisel verileri, THE SPACE TEKSTİL TASARIM haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel veriler THE SPACE TEKSTİL TASARIM tarafından da güncellenebilecektir.

Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir.

THE SPACE TEKSTİL TASARIM , işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. THE SPACE TEKSTİL TASARIM’ın değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

THE SPACE TEKSTİL TASARIM, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak amacıyla internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel verilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Site, daha iyi hizmet verebilmek ve servisleri geliştirmek amacıyla 3. şahıslar ile yapılacak işbirliği kapsamında 3. şahıslar ile paylaşılabilir. Kullanıcı, kişisel verilerin THE SPACE TEKSTİL TASARIM tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul eder.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

a)     kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

b)    kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c)     kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d)    yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

e)     kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

f)     kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g)     Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

h)    işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

i)      kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan site yönetimine bildiriniz.